Vaše prvé náhodne vygenerované heslo do Tunera sme Vám poslali.

Doporučujeme Vám si toto zmeniť.Heslo do Tunera pre prístup "user" aj "admin" môžete zmeniť tu:

Tuner->Nastavenia->Bezpečnosť->WEB
Ak máte heslo pre admin prístup uložené aj v apke pre iOS, nezabudnite si ho zmeniť aj tam.