1. V hlavnom menu apky zvoľte položku Svetlá  

2. Vyberte zónu, v ktorom sa svetlo nachádza3. Svetlo zapnete/vypnete kliknutím na ON/OFF


 TIP: Často používané svetlá pridajte medzi Obľúbené, aby ste ich vedeli rýchlejšie ovládať