1. V hlavnom menu apky zvoľte položku Svetlá  

2. Vyberte zónu, v ktorom sa konkrétne svetlo nachádza
3. Intenzitu svetla meníte posúvaním slideru zľava doprava


TIP: Často používané svetlá pridajte medzi Obľúbené, aby ste ich vedeli rýchlejšie ovládať