Zmena názvu svetla je možná viacerými spôsobmi. 


Cez položku Nastavenia v hlavnom menu apky

  1. Kliknite na položku Nastavenia v hlavnom menu apky
  2. Kliknite na položku Svetlá
  3. Zvoľte miestnosť, v ktorej sa svetlo nachádza
  4. Vyberte zo zoznamu svetlo, ktorému chcete zmeniť názov
  5. Zmeňte názov svetla
  6. Kliknite na Uložiť


TIP: Zjednodušte si prístup do Nastavení pridaním ikony Nastavenia ku každej karte.


TIP: Zobrazovanie ikony nastavenia na kartách môžete vypnúť alebo zapnúť.


Cez položku Svetlá v hlavnom menu apky, ak máte zapnuté zobrazovanie ikony Nastavenia pri kartách (ikonka)

  1. Po kliknutí na Svetlá zvoľte miestnosť (ikonka)
  2. Kliknite na ikonku Nastavenia pri svetle, ktorého meno chcete zmeniť (ikonka)
  3. Zmeňte názov svetla
  4. Kliknite na Uložiť