Režim Sviatok automaticky použije počas dní pracovného pokoja Denný režim pre nedeľu.

1. Kliknite na položku Nastavenia v hlavnom menu apky

2. Kliknite na položku Komfort

3. Kliknite na slider vedľa Sviatok
4. Kliknite na Uložiť


TIP: Zjednodušte si prístup do Nastavení pridaním ikony Nastavenia ku každej karte.


TIP: Zobrazovanie ikony nastavenia na kartách môžete vypnúť alebo zapnúť.