V apke Domotron rozlišujeme tri typy používateľov:

- Používatelia Cloudu

- Používatelia Apky

- Používatelia Tunera

 


Používatelia Cloudu


Konto používateľa cloudu slúži na prihlasénie sa do iOS alebo Android apky, resp. na prihlásenie sa do Domotron cloudu na webe. Používateľ cloudu môže byť svojim kontom súčasne prihlásení aj na viacerých zariadeniach. Používateľ cloudu môže mať cez jedno konto prístup aj ku viacerým systémom Domotron (PLC) (napr. dom, chata, kancelária…)


 TIP: Odporúčame, aby každá osoba, ktorá ovláda systém Domotron mala vlastné Domotron Cloud konto a to využívala na všetkých svojich zariadeniach.


TIP: Registrácia cludových používateľov je dostupná tu.


TIP: Ako pracovať s Domotron Cloud nájdete tu.

 

Používatelia apky


Každý používateľ apky je chránený PIN kódom (ak si tú možnosť zvolí) a má vlastný dashboard (obľubené). Môže si zvoliť, ktoré technológie si pridá medzi Obľúbené. Niektorí zákazníci využívajú používateľské kontá apky aj pre vytvorenie viacerých dashboardov pomenovaných podľa miestností. Môžete si napríklad vytvoriť “používateľov” Sauna, obývačka, kuchyňa, a vytvoriť si vlastný dashboard, cez ktorý jednoducho ovládate všetky technológie v danej miestnosti. Rovnako si môžete vytvoriť aj kombinácie typu: mama, dcéra, hosť, sauna, kuchyňa, atď...

V apke je predvolené konto Adminstrátor. Úvodné heslo je 1234. Ihneď po prihlásení ho doporučujeme zmeniť.Administrátor má možnosť vytvárať ostatných používateľov. Napríklad mama, dcéra, syn, hosť. Administrátor rovnako prideľuje používateľom rôzne práva pre ovládanie alebo nastavovanie technológií.


TIP: Ako pracovať s iOS apkou nájdete tu.


TIP: Ako pracovať s Android apkou nájdete tu.

 

Používatelia Tunera

V tuneri je predvolené užívateľské meno admin a heslo admin. Heslo je možné zmeniť v nastaveniach tunera. Meno a heslo do Tunera je možné uložiť priamo v nastaveniach iOS aplikácie.


TIP: Ako nastaviť technológie v Tuneri nájdete tu.