1. V hlavnom menu aplikácie kliknite na Používatelia  

2. Vpravo hore kliknite na + Pridanie používateľa
3. Zadajte údaje o novom používateľovi (obrázok, meno, PIN)
4. Vyberte, či používateľ pri prihlasovaní do aplikácie musí zadať PIN kód
5. Vyberte používateľovi avatara (muž/žena)
6. Kliknite na Uložiť


 TIP: Používateľom môžete pridať alebo odobrať práva.


 TIP: Používateľa môžete aj skryť. Táto funkcia slúži na to, ak ho chcete používateľa dočasne zablokovať. Ak používateľa skryjete, jeho účet v systéme ostane, ale nebude sa môcť prihlásiť.