TIP: Pokiaľ zmeníte nastavenia technológií v Tuneri, je potrebné ich synchornizovať s Domotron Cloud-om.


1. Kliknite na položku Nastavenia v hlavnom menu apky

2. Kliknite na položku Systém 

3. Úplne dole zvolte možnosť Synchronizovať údaje s Tuner-om a kliknite na Spustiť


TIP: Po krátkej chvíli sa nové nastavenia Tunera synchronizujú s Domotron Cloud-om.