Pracovať s Domotron Analytics je veľmi jednoduché.


1. V hlavnom menu aplikácie kliknite na Analytics

2. Vyberte technológiu

3. Zvoľte skupinu
4. Vyberte hodnotu resp. hodnoty, ktoré chcete zobraziť v grafe