Porovnávajte viaceré hodnoty z rôznych skupín a zistite, či vaše technológie fungujú tak, ako ste ich nastavili a či šetria maximálne množstvo energií.


1. Zapnite Analytics

2. Vľavo vyberte technológiu

3. Zvoľte skupinu
4. Vyberte hodnotu, ktorú chcete zobraziť v grafe
5. Postup opakujte v menu napravo.

 

TIP: Ako začať so službou Domotron Analytics 


TIP: Na jednej strane grafu môže byť vždy len jedna technológia resp. skupina hodnôt, ktorá ale môže obsahovať aj viac hodnôt.


TIP: Ak zvolíte viac hodnôt, každá bude na grafe označená inou farbou.


TIP: Pri každom bode grafu sa pri podržaní myši zobrazí aj tabuľka s presnými hodnotami