Scéna miestnosti je akcia viazaná na osvetlenie miestnosti, ktorá je automaticky priradená každému vypínaču v danej miestnosti. Je to užívateľom preddefinované majpoužívanejšie nastavenie svetiel v miestnosti. Aktivuje sa dvojklikom na ľubovoľnom vypínači, ktorý je danej miestnosti priradený. Vypnutie všetkých svetiel miestnosti je možné dlhým dvojklikom (prvý klik krátky (menej ako 1s), pauza menej ako 0.4 sekundy , druhý klik dlhý (viac ako 1s))


Odkaz na video v plnom rozlíšení.