Ak máme aktivované mailové notifikácie o poruchách, centrálna jednotka nám v prípade poruchy zašle email. 


Ak je systém Domotron pripojený do siete internet, môže nám posielať notifikácie o dôležitých udalostiach v systéme, udalosti v súvislosti so zabezpečením, resp. ľubovoľné užívateľom definované notifikácie. Ak je v systéme inštalovaná aj GSM brána, niektoré udalosti je možné posielať aj cez SMS.


Základné nastavenia pre notifikácie sa nachádzajú tu.

 


Teplota v zóne presiahla setopint aspoň o 5°C
Notifikáciu dostanete vtedy, ak teplota v zvolenej zóne presiahne setpoint (nastavenú teplotu) o viac ako 5°C. Notifikácia môže indikovať pokazené kúrenie. Predovšetkým v zime, ak máte nastavený setpoint napríklad na 25°C, ale kúrenie sa pri tejto teplote nevypne a kúri ďalej. V letnom období môže notifikácia znamenať, že máte zapnutý režim kúrenia..

 


Teplota v zóne je aspoň o  5°C nižšia ako setpoint
Notifikáciu dostanete vtedy, ak je teplota v zvolenej zóne nižšia o viac ako 5°C oproti setpointu.  Notifikácia môže indikovať pokazený chladiaci systém.

 


Teplota podlahy v zóne presiahla setpoint o aspoň 5°C
Notifikáciu dostanete vtedy, ak teplota podlahy v zóne presiahla setpoint o viac ako 5°C. Notifikácia môže indikovať pokazené kúrenie.


 

Porucha teplotného čidla v zóne
Notifikáciu dostanete vtedy, ak systém zaznamená neúmerné hodnoty teploty. Napríklad setpoint v zóne máte nastavený na 25°C a teplotné čidlo ukazuje teplotu 50°C. Notifikácia môže indikovať pokazené teplotné čidlo.


 

Porucha aktora na zbernici
Notifikáciu dostanete vtedy, ak systém zaznamená poruchu niektoré aktora. Môže ísť napríklad o nástenný vypínač, relátka alebo iného hardvéru. Notifikácia príde aj vtedy, ak odpojíte niektorý zbernicový prvok (vypínač, snímač, aktor, atď..). Podľa identifikačného kódu dokážete zistiť, o ktorý konkrétny aktor ide.


 

Výpadok napájania 230V
Notifikáciu dostanete vtedy, ak systém zistí výpadok elektrickej energie. Zároveň sa systém informuje, aký je aktuálny stav napätia záložných batérií.


 

Nábeh napájania 230V
Notifikáciu dostanete vtedy, keď sa obnoví prívod elektrickej energie do systému.


 

Stále bez napájania 230V, stav batérie
Systém vás počas výpadku elektrickej energie informuje každú hodinu o stave napájania a stave záložných batérií.


 

Nízke svorkové napätie zdroja
Pre stabilnú funkčnosť systém je potrebné svorkové napätie najmenej 27,2V. V prípade poklesu svorkového napätia obdržíte túto notifikáciu. Nízke svorkové napätie môže byť spôsobené napríklad preťažením systému, skratom zbernice a podobne.


 

Porucha prepäťovej ochrany pripojenej na DI0
Notifikáciu dostanete vtedy, ak systém zistí poruchu resp. prepálenie centrálnej prepäťovej ochrany v rozvádzači..


 

Neúspešný pokus o zálohu systému
Systém (nastavenia) sa automaticky zálohuje 1x denne. V prípade, že zlyhá vytvorenie zálohy obdržíte túto notifikáciu. Zlyhanie zálohovania môže byť spôsobené napríklad výpadkom internetu, neúspešným pokusom alebo blokovaním komunikácie na domácom routeri, neúspechom pri predklade DNS názvu zálohovacieho servera.


 

Neúspešný pokus o synchronizáciu času
Túto notifikáciu obdržíte vtedy, ak sa systému nepodarí synchronizovať čas ani po 10 pokusoch. Čas sa synchronizuje každú hodinu.  Zlyhanie zálohovania môže byť spôsobené napríklad výpadkom internetu alebo blokovaním komunikácie na domácom routeri..


 

Chyba komunikácie s GSM bránou
Notifikáciu dostanete vtedy, ak sa vyskytne problém v komunikácii s GSM bránou


 

Chyba komunikácie s Remote serverom
Notifikáciu dostanete vtedy, ak Centrálna jednotka prestane komunikovať s Domotron Cloudom. Zlyhanie zálohovania môže byť spôsobené napríklad výpadkom internetu alebo blokovaním komunikácie na domácom routeri.


 

Chyba komunikácie so zabezpečovacím systémom
Notifikáciu dostanete vtedy, ak sa vyskytne problém v komunikácií s  vašim zabezpečovacím systémom. Môže to byť spôsobené napríklad poruchou zabezpečovacieho systému alebo lokálnej LAN siete.


 

Porucha v zabezpečovacom systéme
Notifikáciu dostanete vtedy, ak systém zistí poruchu v  zabezpečovacom systéme. Podrobnosti uvidíte v apke k bezpečnostnému systému.


 

Aktivácia servisného režimu v zabezpečovacom systéme
Notifikáciu dostanete vtedy, ak sa aktivuje  servisný režim vo vašom zabezpečovacom systéme.


 

Skontroluj filtre rekuperácie
Notifikáciu dostanete vtedy, ak je potrebné vymeniť filtre rekuperáciu. Čas výmeny filtrov rekuperácie si nastavíte v Tuneri. Presný návod nájdete tu.


 

Prihlásenie do PSN užívateľom
Notifikáciu dostanete vtedy, keď sa užívateľ prihlási cez Tuner do zabezpečovacieho systému pomocou svojho kódu.


 

Zapnutie/Vypnutie stráženia v skupine
Notifikáciu dostanete vtedy, ak sa zapne/vypne stráženie v skupine.