Milí zákazníci,

pokiaľ ste sa dostali k tomuto článku, prechádzate z prípravnej fázy do projektovej fázy integrácie Domotronu do vašej domácnosti. Teraz vám predstavíme služby, ktoré naša spoločnosť poskytuje zákazníkom pri realizácií ich projektov. Niektoré služby sú veľmi špecifické, preto je potrebné sa podrobne zoznámiť s tým, čo obsahujú a čo je potrebné pre ich úspešnú realizáciu.


 

DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROINŠTALÁCIE

Služba obsahuje kompletnú dodávku a montáž elektroinštalácie, vrátane káblov, prívodného káblu na pozemok, hromozvod/bleskozvod, dátovy rack. V cene služby sú klasické biele zásuvky LOGUS.

Služba neobsahuje: dátový router, switch, access pointy. 

Pre úspešnú realizáciu služby je potrebné, aby bola nehnuteľnosť zabezpečená a teplota v nehnuteľnosti musí byť nad 7 stupňov Celzia.


 

DODÁVKA ROZVÁDZAČA 

Služba obsahuje dodanie rozvádzača. V cene je zahrnutá doprava v rámci Slovenska.

Služba neobsahuje prevoz rozvádzača od kuriéra na stavbu a zapojenie rozvádzača. Poskladaný rozvádzač môže vážiť aj cez 100 kg. Preto je potrebné na prenos rozvádzača od kuriéra zabezpečiť extra silu.

Ak túto službu neposkytuje spoločnosť Domotron, je potrebné pri skladaní rozvádzača dodržiavať schémy a poskytnúť nám výstupnú schému rozvádzača.


 

ZAPOJENIE ROZVÁDZAČA 

Služba obsahuje zapojenie rozvádzača, vrátanie dodania priamo na stavbu.

 


ZAPOJENIE VYPÍNAČOV A KONCOVÝCH PRVKOV DOMOTRON

Služba obsahuje zapojenie vypínačov a koncových prvkov Domotron.

Služba neobsahuje dodávku a montáž elektroinštalácie a murárske práce.

Pre úspešnú realizáciu služby je potrebné, aby zásuvky neboli hlboko zapustené v omietke.


 

OŽIVENIE SYSTÉMU DOMOTRON

Služba obsahuje oživenie systému Domotron na mieste, nakonfigurovanie vypínačov a základných funkcií, zaškolenie, predvedenie funkčnosti systému

Pre úspešnú realizáciu služby je potrebné, aby bol funkčný internet a k dispozícií kniha káblov.

V prípade, že vám spoločnosť nedodá rozvádzač, je táto služba spoplatnená.


 

ZAPOJENIE ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU

Služba obsahuje osadenie a zapojenie koncových prvkov zabezpečovacieho systému.


 

DODÁVKA KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Služba obsahuje dodávku kamerového systému.

Služba neobsahuje zapojenie kamerového systému.


 

ZAPOJENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Služba obsahuje zapojenie kamerového systému.

Pre úspešnú realizáciu služby je potrebné, aby miesto pre inštaláciu kamery bolo dosiahnuteľné z rebríka. Zároveň kamera nesmie snímať žiadnu časť pozemku, ktorá nie je vo vlastníctve majiteľa kamery.


 

DODÁVKA KONCOVÝCH PRVKOV ELEKTROINŠTALÁCIE V POŽADOVANOM DIZAJNE

Služba obsahuje dodanie zásuviek, nástenných tlačidiel a ostatných prvkov elektroinštalácie v požadovanom dizajne. 

Služba neobsahuje montáž koncových provkov.


 

MONTÁŽ KONCOVÝCH PRVKOV ELEKTROINŠTALÁCIE V POŽADOVANOM DIZAJNE

Služba obsahuje montáž zásuviek, nástenných tlačidiel a ostatných prvkov elektroinštalácie v požadovanom dizajne. 

Pre úspešnú realizáciu služby je potrebné objednať si presné množstvo zásuviek/tlačidiel a ostatných koncových prvkov.


 

DODÁVKA ELEKTROTERMICKÝCH HLAVÍC NA VENTILY KÚRENIA

Služba obsahuje dodanie elektrotermických hlavíc na ventily kúrenia.

Služba neobsahuje montáž hlavíc na zdroj kúrenia a pripojenie do rozvádzača.


 

PRIPÁJANIE A INTEGRÁCIA TECHNOLÓGIÍ TRETÍCH STRÁN

Služba obsahuje pripojenie a intergráciu technológií tretích strán

Služba neobsahuje montáž a inštaláciu technológií tretích strán

Pre úspešnú realizáciu služby je potrebné presné zadanie. Zadanie musí obsahovať informácie o integrovanej technológií, ako sa má technológia pripájať. Technológia musí mať schválené ovládanie treťou stranou.


 

DODÁVKA AUDIOSYSTÉMU

Služba obsahuje dodávku audiosystému.

Služba neobsahuje montáž audiosystému.


 

MONTÁŽ AUDIOSYSTÉMU

Služba obsahuje montáž audiosystému.

Služba neobsahuje stavebné práce potrebné pre umiestnenie reproduktorov a ostatnýc komponentov audiosystému.


 

DODÁVKA VIDEOVRÁTNIKA

Služba obsahuje dodanie videovrátnika.

Služba neobsahuje montáž videovrátnika.


 

MONTÁŽ VIDEOVRÁTNIKA

Služba obsahuje montáž videovrátnika.

Pre úspešnú realizáciu služby je potrebné mať pripravenú kabeláž pre videovrátnika.


 

DODÁVKA LOOPDOCK-u

Služba obsahuje dodanie Loopdock-u.

Služba neobsahuje montáž montáž Loopdock-u.


 

MONTÁŽ LOOPDOCK-u

Služba obsahuje montáž Loopdock-u.

Služba neobsahuje stavebné práce.

Pre úspešnú realizáciu služby je potrebné mať pripravené miesto v stene, kam sa Loopdock umiestni.


 

DODÁVKA A MONTÁŽ SIEŤOVÝCH PRVKOV, UPS, SVIETIDIEL, HLASOVÝCH ASISTENTOV

Služba obsahuje dodávka a montáž sieťových prvkov, UPS, svietidiel, hlasových asistentov. 

Služba neobsahuje stavebné práce a elektroinštaláciu