Nastavenie vypínačov

Spúšťanie akcie z tlačidla
Na každé tlačidlo môžeme priradiť jednu alebo viac akcii. Sú dva spôsoby spustenia akcie alebo akcií z tlačidla, a je možné ich kombinovať. Spustiť (akci...
Tue, 28 Sep, 2021 v 9:35 DOOBEDA