Schémy

Irrigation modul
Tu si môžete stiahnuť technické výkresy jednotlivých modulov systému Domotron. Podľa týchto listov si môžete váš systém Domotron zapojiť aj sami.  Vo výkre...
Fri, 5 Nov, 2021 v 12:18 POOBEDE
RLC, LED, 0-10V dimmer
Tu si môžete stiahnuť technické výkresy jednotlivých modulov systému Domotron. Podľa týchto listov si môžete váš systém Domotron zapojiť aj sami.  Vo výkre...
Fri, 5 Nov, 2021 v 12:18 POOBEDE
Blinds modul
Tu si môžete stiahnuť technické výkresy jednotlivých modulov systému Domotron. Podľa týchto listov si môžete váš systém Domotron zapojiť aj sami.  Vo výkre...
Fri, 5 Nov, 2021 v 12:19 POOBEDE
Relay moduls
Tu si môžete stiahnuť technické výkresy jednotlivých modulov systému Domotron. Podľa týchto listov si môžete váš systém Domotron zapojiť aj sami.  Vo výkre...
Fri, 5 Nov, 2021 v 12:19 POOBEDE
Central unit
Tu si môžete stiahnuť technické výkresy jednotlivých modulov systému Domotron. Podľa týchto listov si môžete váš systém Domotron zapojiť aj sami.  Vo výkre...
Fri, 5 Nov, 2021 v 12:20 POOBEDE