Štandardne t.j. bez úprav dodávany projekt má obmedzenia uvedené nižšie. Tieto vyhovujú pre 95% projektov v segmente. V prípade potreby je možné ich po individuálnej dohode zvýšiť.


 • Systém a zbernice

  • Počet CIB aktorov max: 96ks
   • Počet Dali64 masterov max: 2ks (započítava sa do 96)
  • Počet CIB vypínačov a snímačov max: 96ks
  • Snímače CO2, teploty a vlhkosti (mimo snímače vo vypínačoch) max : 13ks (započítava sa do 96)
  • Snímače rosného bodu max: 13ks (započítava sa do 96)
  • Modul pre impulzné merače max: 4ks (započítava sa do 96)
 • Osvetlenie

  • Počet miestností pre osvetlenie: 20

  • Počet akcí: 60
  • Počet okruhov spínaných svetiel: 180
  • Počet okruhov stmievaných svetiel: 72
   • Z toho DALI Group na každý master max: 16 (v jednej DALI group môže byť až 64 svietidiel)
  • Počet okruhov RGB svetiel: 12
 • Tienenie

  • Počet okruhov tienenia: 36

 • Spotreba

  • Počet impluzných meračov: 20

 • Komfort

  • Počet zón pre kúrenie/chladenia max: 20
   • Z toho nastaviteľných v tuneri: max 13
 • Zabezpečenie

  • Integrované vstupy Satel Integra: 1-64

  • Integrované výstupy Satel Integra: 1-32
  • Integrované skupiny Satel Integra: 1-3