Technické info

Rozsah a limity štandardného systému
Štandardne t.j. bez úprav dodávany projekt má obmedzenia uvedené nižšie. Tieto vyhovujú pre 95% projektov v segmente. V prípade potreby je možné ich po indi...
Tue, 2 Nov, 2021 v 11:06 DOOBEDA