1. Prihláste sa na cloud.domotron.com

2. V ľavom menu vyberte Moje projekty.


3. Následne vpravo hore kliknite na Požiadať o prístup k PLC.


4. Zadajte sériove číslo PLC a kliknite na Odoslať žiadosť. Sériové číslo je potrebné zadať v rovnakom tvare ako je uvedené na PLC. (napr.: AB_1234) 


5. Ľubovoľný užívateľ, ktorý už má prístup do systému, môže žiadosť schváliť/zamietnuť. O schválení žiadosti budete informovaný emailom.


6.  Po akceptovaní žiadosti sa pripojené PLC zobrazí v zozname Pripojené objekty.


 TIP: Ak ešte nemá žiadny používateľ prístup do PLC, vašu žiadosť schváli Domotron Helpdesk


 TIP: Sériové číslo je nalepené priamo na vašom PLC a dostali ste ho od technika pri inštalácii zariadenia.