Začíname v Domotron apke

Ako pridať systém Domotron do apky
1. Prihláste sa na cloud.domotron.com 2. V ľavom menu vyberte Moje projekty. 3. Následne vpravo hore kliknite na Požiadať o prístup k PLC. 4...
Fri, 21 Jan, 2022 v 9:50 DOOBEDA
Ako usporiadať Obľúbené karty
Karty, ktoré ste si pridali medzi Obľúbené, môžete ľubovoľné usporiadať. 1. V hlavnom menu apky kliknite na Obľúbené  2. V pravom hornom rohu kliknite ...
Fri, 21 Jan, 2022 v 9:54 DOOBEDA
Zoznámenie s apkou
Apka Domotron je veľmi jednoduchá a intuitívna. Zvládnete cez ňu ovládať všetky domáce technológie, ako aj konfigurovať niektoré nastavenia. Je dostupná...
Fri, 21 Jan, 2022 v 9:55 DOOBEDA
Ako pridať kartu medzi obľúbené
Pridajte si najčastejšie používané karty medzi Obľúbené, aby ste sa k nim vedeli rýchlo vrátiť. 1. V hlavnom menu apky vyberte technológiu, v ktorej sa ...
Fri, 21 Jan, 2022 v 9:56 DOOBEDA
Ako vstúpiť do Nastavení
Vstup do nastavení je možný dvoma spôsobmi: 1. Cez položku Nastavenia v hlavnom menu apky. 2. Cez ikonu nastavenia na jednotlivých kartách v appke ...
Fri, 21 Jan, 2022 v 9:57 DOOBEDA
Ako zapnúť/vypnúť ikonu Nastavenia v kartách
Ikonu Nastavenia v aplikácií zapnete a vypnete rovnakým postupom: 1. V hlavnom menu aplikácie kliknite na Nastavenia 2. Kliknite na slider vedľa Zobra...
Fri, 21 Jan, 2022 v 9:58 DOOBEDA
Zmena jazyka apky
Apka Domotron je dostupná v štyroch jazykoch: 1. Slovenčina 2.Čeština 3. Angličtina 4.Nemčina Jazyk je vlastnosťou cloudového používateľa, ktorého ste ...
Fri, 21 Jan, 2022 v 9:59 DOOBEDA
Ako zmeniť vlastníka systému Domotron pri predaji nehnuteľnosti?
V prípade, že nastala zmena vlastníka nehnuteľnosti, ktorá je riadená systémom Domotron, je potrebné urobiť nasledujúce kroky:  Nový majiteľ si vytvorí ko...
Fri, 5 Nov, 2021 v 10:08 DOOBEDA