Apka Domotron je veľmi jednoduchá a intuitívna. Zvládnete cez ňu ovládať všetky domáce technológie, ako aj konfigurovať niektoré nastavenia.


Je dostupná pre iOS, Android a má aj webové rozhranie dostupné cez Domotron Cloud. 


 

Cez menu sa priamo dostanete ku: 

  • obľúbeným kartám
  • ovládaniu technológií
  • správe používateľov
  • nastaveniam technológií 
  • Domotron Analytics


Karty

Technológie v aplikácii ovládate pomocou kariet. Karty môžu byť napríklad vykurovacie zóny, svetlá, rolety alebo akcie. Každú kartu si môžete pridať medzi Obľúbené a tým si vytvoriť jednoduchý prístup k ovládaniu najviac používaných kariet. TIP: Ako pridať kartu medzi obľúbené zistíte tu


Používatelia

Ako administrátor viete vytvoriť viacerých používateľov a vybrať možnosti ovládania. Deťom môžete sprístupniť ovládanie kúrenia a osvetlenia, ale môžete im obmedziť vstup do pokročilých nastavení technológií.