Prepojenie medzi Domotronom a Integromatom je potrebné vytvoriť pri vytváraní prvého scnára, v ktorom budete Domotron využívať. Následne sa Vám toto spojenie uloží na karte Spojenia.

Spojenie medzi Integromatom a Domotronom je zabezpečené a dobre šifrované za použitia najmodernejších technológií.

Pre úspešné spojenie systémov Domotron a Integromat je nutné splniť tieto podmienky:

 • Vlastniť systém Domotron a mať ho pripojený do internetu
 • Konto (aj bezplatné) v službe Integromat

Postup:

 1. Otvorte mobilnú apku Domotron alebo sa prihláste cez browser
 2. Vytvorte si samostatný API Token pre Integromat
 3. Prihláste sa cez browser do svojho konta Integromat
 4. Scenáre->Vytvoriť Nový scenár
 5. Vyberte modul Domotron, môžete vybrať aj ďalšie služby, ktoré chcete s Domotronom prepojiť a kliknite na Pokračovať
 6. Kliknutím na otáznik pridáme prvý modul do scenára - vyberieme Domotron Control 
 7. Následne si vyberieme typ akcie, napr "Gel Light Status", ktorý nám vyčíta z Domotronu stav vybraného svetla
 8. Pridáme nové spojenie kliknutím na pridať 
 9. Zadajte Client URL - nájde v systémových informáciách v apke ako "control URL" 
 10. Client URL je nutné zadať v plnom tvare, t.j- vrátane https://
 11. Zadajte vygenerovaný API token (viď bod 2)
 12.  
 13. Hotovo, v tejto chvíli sú systémy prepojené a spojenie je uložené. Pre vytváranie ďalších scenárov s daným projektom už nie je nutné vytvárať nové spojenie. Spojenie môžete vymazať v časti Spojenia