API

Control API
Domotron disponuje cloudovým API, ktoré umožňuje aplikáciám tretích strán pristupovať k dátam v centrálnej jednotke a ovládať jednotlivé technológie. Po...
Fri, 5 Nov, 2021 v 11:06 DOOBEDA
Integromat
Integromat je pokročilá cloudová automatizačná platforma, pomocou ktorej môžete navzájom prepojiť stovky online aplikácií. Umožňuje vytvárať rôzne scenáre a...
Fri, 5 Nov, 2021 v 11:07 DOOBEDA
Ako prepojím svoj Domotron a Integromat
Prepojenie medzi Domotronom a Integromatom je potrebné vytvoriť pri vytváraní prvého scnára, v ktorom budete Domotron využívať. Následne sa Vám toto spojeni...
Tue, 31 Máj, 2022 v 7:31 DOOBEDA
Spustenie akcie v Domotrone na základe polohy
V tomto príklade ukážeme tvorbu scenára, ktorý zapne záhradné osvetlenie po priblížení sa telefónu užívateľa k domu.  Zapnutie osvetlenia bude realizova...
Fri, 21 Jan, 2022 v 11:19 DOOBEDA