V tomto návode si ukážeme, ako si vytvoriť akciu a pridať do nej technológie


 • Pridávanie spínaných svetiel
 • Pridávanie stmievaných svetiel
 • Pridávanie RGB svetiel
 • Pridanie tieniacej techniky
 • Pridanie komfortu
 • Pridanie časovača
 • Pridanie audia
 • Pridanie vetrania a zavlažovania
 • Aktivovanie akcie na základe času, pohybu, intenzity osvetlenia


Postup:


1. Prihláste sa do Domotron Tuneru
2. Vojdite do Nastavení
3. Kliknite na Akcie
4. Pomenujte novú akciu
5. Funkcie akcie zvolíte kliknutím na oranžovú šípku


 

Pridávanie spínaných svetiel do akcie


1. Kliknite na “spínané osvetlenie” a prepnite na zónu/miestnosť, v ktorej sa svetlo nachádza


2. Kliknite na “Použiť v scéne” a vyberte, či má akcia svetlo zapnúť alebo vypnúť.


TIP: V Akcií “Všetko vypnúť” alebo “Odchod” budete pravdepodobne chcieť všetky svetlá vypnúť, preto v takejto akcii označíte hodnotu OFF


 

Pridávanie stmievaných svetiel do akcie

 1. Vyberte stmievané osvetlenie a miestnosť/zónu.
 2. Následne kliknite na “Použiť v scéne” a zadajte hodnotu, na koľko percent sa má svetlo rozsvietiť.


TIP: 0 - svetlo je vypnuté, 50 - svetlo svieti na polovičný výkon, 100 - svetlo svieti na maximálny výkon


 

Pridávanie RGB svetiel do akcie

 1. Vyberte RGB osvetlenie
 2. Kliknite na použiť v scéne
 3. Zadajte RGB hodnoty farby


TIP: Môžete aj rozsvietiť svetlo do želanej farby a kliknúť na “Použi aktuálne.”


TIP: Na stránke bit.ly/Tabulka_farieb nájdete hodnoty RGB farieb.


 

Pridanie tieniacej techniky do akcie

 1. Vyberte roletu/žalúziu/markízu a kliknite na “Použiť v scéne.” 
 2. Teraz nastavte pozíciu, do ktorej sa má tieniaca technika dostať. 0 - roleta je úplne dole, 100 - roleta je úplne hore. Hodnota je v percentách. 


TIP: Ak chcete, aby sa rolety dostali do polovice, zadajte hodnotu 50.


TIP: V prípade žalúzií je potrebné definovať aj pozíciu naklopenia lamiel. 0 - zaklopené, 1 - jemne odklopené, 2 - odklopené do polovice, 3 - úplne odklopené. 


Pridanie komfortu (kúrenia/chladenia) do akcie

 1. Pre aktivovanie kúrenia/chladenia v akcii vyberte zónu, ktorá sa má aktivovať kliknutím na “Použiť v scéne.”
 2. Nastavte ID Holdu a požadovanú teplotu.


Čo je to ID Holdu?


TIP: Hold vám umožňuje definovať, ako (či) sa má systém prepnúť späť do automatického režimu.   TIP: Ako nastaviť Denné režimy (Ráno, Práca, Doma, Noc) nájdete tu.Pridanie časovača do akcií

 1. Vyberte časovač, ktorý chcete pridať do akcie a kliknite na “Použiť v scéne.”
 2. Aktivujte ZAPNÚŤ, ak chcete, aby sa časovač v akcii zapol. Kliknite na VYPNÚŤ, ak chcete, aby sa časovač v akcií vypol.


Pridanie audia do akcií

Vyberte audiozónu, ktorá má byť akciou ovládaná a nastavte parametre, ktoré sa majú do playera odoslať.


 

 • Volume definuje zmenu hlasitosti v rozsahu 0-100
 • Favorite spustí definovaný Nuvo favorit v rozsahu 1-10
 • Mute stlmí hlasitosť, alebo stlmenie hlasitosti zruší
 • Stop zastaví prehrávanie hudby


TIP: Do jednej akcie môže byť začlenených aj viac audiozón, každá s nezávislými parametrami.


Iné

V tejto časti nastavujeme spustenie vetrania a zavlažovania.

 1. Ak chcete spustiť v rámci akcie vyvetranie, kliknite na Zapnúť vyvetranie
 2. Následne definujte výkon v percentách (od 0-100)
 3. Nastavte čas, ako dlho má byť vetranie aktivované. Po uplynutí tohto času sa vráti vetranie do automatického režimu.
 4. Pre pridanie zavlažovania do akcie zakliknite zavlažovacie zóny, ktoré sa v rámci akcie majú aktivovať.


Akcia sa môže aktivovať aj na základe času, pohybu, intenzity osvetlenia, alebo aj po spustení inej akcie

V zozname akcií aktivujte spustenie na základe PIR, Súmrak a Čas a kliknite na  


 

Reakcia na pohyb

Aby sa akcia aktivovala na základe pohybu, je potrebné definovať, ktoré PIR (pohybové) senzory akciu aktivujú, prípadne po akom čase sa akcia aktivuje.


Funkcie aktivovania akcie:


Funkcia 1 - aktivovať pri pohybe - pri zakliknutí Funkcie 1 sa akcia spustí okamžite pri zaevidovaní pohybu PIR senzorom


Funkcia 2 - aktivovať po čase bez pohybu - pri zakliknutí Funkcie 2 sa akcia spustí po určitom čase bez pohybu. Konkrétny čas, si určíte k riadku “Aktivovať po čase.”


Funkcia 3 - aktivovať po čase za akciou - táto možnosť umožňuje aktivovať niekoľko akcií za sebou. Napríklad akcia príchod sa môže spustiť po vašom príchode do domácnosti. Po pár minútach sa môže spustiť ďalšia akcia. Pre nastavenie tejto funkcie je potrebné zadať ID číslo akcie, na ktorú sa spustenie naviaže. 


TIP: ID akcie nájdete v zozname akcií 


 

Aktivovať po čase

Sem napíšte čas, po akom čase, keď PIR senzor zaznamená pohyb, sa má akcia aktivovať.


TIP: Ak bude čas 0, akcia sa aktivuje ihneď.


 

Výber PIR senzorov, ktoré aktivujú akciu

Vyberte vstupy alebo výstupy vášho PSN (poplachový systém narušenia - zabezpečovací systém), ktoré aktivujú akciu.


Kliknutím na šípku sa vám zobrazia senzory. Následne vyberte, ktoré senzory majú akciu aktivovať. Rovnakým spôsobom postupujte aj pri výbere výstupov a vstupov systému Domotron.


 

Reakcia na pohyb a čas sa dá naviazať aj na intenzitu vonkajšieho osvetlenia

V tomto kroku si definujte podmienku, či sa má akcia aktivovať nie len na základe času alebo pohybu, ale až po zvolenej intenzite vonkajšieho osvetlenie.


TIP: Niektoré akcie chcete spustiť napríklad až po zotmení.

Zadajte počet luxov a zvoľte, či sa má akcia aktivovať NAD alebo POD touto hodnotou.


TIP: Intenzitu luxov vám meria váš svetelný senzor a vývoj luxov počas dňa nájdete v aplikácií Domotron Analytics.Okamžitú hodnotu nájdete sekcií Počasie.

Reakcia na čas

Zadajte konkrétny čas dňa, kedy sa má akcia aktivovať. 


Kliknutím na bordovú ikonu v tom istom riadku sa vám zobrazia dni v týždni, aby ste určili, v ktoré dni sa má akcia v danom čase aktivovať.


 

Reakcia na súmrak

Aktivovať akciu dokážete aj na základe intenzity vonkajšieho osvetlenia. V uvedenom príklade nastavujeme aktivovanie akcie, ak vonkajšie osvetlenie klesne pod 400 luxov od pondelka do piatku.


 

Spustenie akcie len počas aktivovaného PSN (zabezpečovacieho systému)

Ak chcete, aby sa akcie naviazané na pohyb, čas alebo súmrak aktivovali len v prípade zakódovaného alebo odkódovaného zabezpečovacieho systému, zakliknite zabezpečovacie zóny, ktoré sa na akciu vzťahujú.