Tuner - pokročilé nastavenia

MaR - meranie a regulácia
V tomto článku si vysvetlíme a popíšeme konkrétne časti funkcionality MaR, teda merania a regulácie. MaR slúži predovšetkým na prípravu vody do vykurova...
Fri, 21 Jan, 2022 v 11:20 DOOBEDA
Ako vytvoriť akciu
V tomto návode si ukážeme, ako si vytvoriť akciu a pridať do nej technológie Pridávanie spínaných svetiel Pridávanie stmievaných svetiel Pridávanie R...
Fri, 21 Jan, 2022 v 11:27 DOOBEDA
Zavlažovanie
1. Prihláste sa do Domotron Tuneru 2. Vojdite do Nastavení 3. Kliknite na Zavlažovanie 4. Pomenujte si jednotlivé zavlažovacie zóny, aby ste v nich mali pr...
Fri, 21 Jan, 2022 v 11:28 DOOBEDA
Tienenie
Systém Domotron rozlišuje tienenia na:  žalúzie (vieme ovládať náklon a polohu),  rolety, markízy, slnečné plachty (vieme ovládať len polohu).  Keď ...
Fri, 21 Jan, 2022 v 11:33 DOOBEDA
Ventilátory
Ventilátory môžeme nakonfigurovať a ovládať niekoľkými spôsobmi. 1. Ako svetlo (vypnúť a zapnúť) 2. Ako časovač s väzbou na svetlo (opozdenie, dobeh) ...
Fri, 21 Jan, 2022 v 11:36 DOOBEDA
Spotreba
Meranie spotreby energií v systéme Domotorn rozlišujeme na dve základné kategórie počítaná spotreba meraná spotreba Počítaná spotreba Tzv. počítaná ...
Fri, 21 Jan, 2022 v 11:38 DOOBEDA
Rekuperácia
Kompatibilitu konkrétneho modelu rekuperácie konzultujte so svojím projektovým manažérom. Nastavenie programov rekuperácie je teraz v Tuneri hračkou. ...
Fri, 21 Jan, 2022 v 11:39 DOOBEDA
Notifikácia výmeny filtra rekuperácie
Ak máte doma rekuperáciu, z času na čas sa nevyhnete prečisteniu jej filtrov. Ak sa údržba nezanedbá, nejde o pracný ani zdĺhavý úkon. Domotron je pri tom n...
Fri, 21 Jan, 2022 v 11:40 DOOBEDA
E-mailové a SMS notifikácie
Ak je systém Domotron pripojený do siete internet, môže nám posielať notifikácie o dôležitých udalostiach v systéme, udalosti v súvislosti so zabezpečením, ...
Fri, 21 Jan, 2022 v 11:41 DOOBEDA
Pohyb, súmrak a čas - automatické ovládanie osvetlenia a akcií
Každé svetlo aj akcia v systéme Domotron sa môže ovládať automaticky. Nastavením automatiky neprichádzate o možnosť ručného ovládania z tlačidiel alebo pros...
Fri, 21 Jan, 2022 v 11:47 DOOBEDA