Systém Domotron rozlišuje tienenia na: 

 • žalúzie (vieme ovládať náklon a polohu), 
 • rolety, markízy, slnečné plachty (vieme ovládať len polohu). 


Keď v tomto článku hovoríme o žalúzií, rolete, slnečnej plachte, markíze alebo tienení, myslíme to isté! Samozrejme okrem pasáží, kde sa presne popisuje rozdiel v ovládaní jednotlivých druhov tienenia.

Tienenie vieme ovládať niekoľkými spôsobmi.

 1. Tlačidlom (zmena polohy rolety hore a dole, pri žalúziách aj ovládanie náklonu) 
 2. Začleniť do akcie (nastavenie presnej polohy aj náklonu v každej akcií)
 3. Automatické ovládanie pomocou času a/alebo osvetlenia (automatiky tienenia)
 4. Ovládanie z aplikácie

 


1. Tienenie ovládané tlačidlom

 

TUNER: Nastavenia -> Tienenia

Najprv je potrebné nastaviť parametre jednotlivých okruhov.

Vytvoríme všetky tienenia v objekte, nastavíme im maximálny čas chodu tienenia medzi svojimi krajnými polohami - z dola hore (aj s malou časovou rezervou cca 10%), a určíme typ tienenia - tj. ak ide o roletu, markízu, slnečnú plachtu, atď  vyberieme možnosť "roleta". Inak  ide o žalúziu (poloha + naklopenie)


natavenie tienenia domotron

 

Tlačidlom môžeme ovládať tienenia

 • čiastočne - po krokoch, alebo nastaviť požadovanú polohu systémom štart - stop
 • úplne - tienenie sa nastaví do svojej krajnej polohy.

 

 
TUNER: Nastavenia -> Vypínače

Vyberieme vypínač ktorým chceme tienenie ovládať.


natavenie tienenia domotron

 

Vyberieme konkrétne tlačidlo. 


natavenie tienenia domotron

 

Vyberieme konkrétne tienenie ktoré chceme vypínačom ovládať. (môžeme ovládať aj viac tienení prípadne iných funkcií súčasne). 


natavenie tienenia domotron

Ovládať hore: tienenie pôjde hore, resp. naklápanie smerom hore


Ovládať dole: tienenie pôjde dole, resp. naklápanie smerom dole


Ovládať úplne: doplnková funkcia pre žalúzie (musí byť zakliknuté spolu s "ovládať hore" alebo "ovládať dole").

Keď je táto funkcia aktívna, z daného tlačidla pôjde žalúzia na prvý krátky klik žalúzia do svojej krajnej polohy. Toho je výhodné napríklad pre použitie na tzv. odchodové tlačidlo, resp centrálne tlačidlo žalúzií.

Na tienenie resp. skupinu viacerých tienení bežne spotrebujeme dve tlačidlá (väčšinou pod sebou). Horným ovládame tienenia smerom hore, dolným smerom dole.

 

Ovládanie priradeným tlačidlom:

Krátky klik>

 

 

Roleta: ide do krajnej polohy (hore/dole)

Žalúzia: jedno naklopenie smerom hore/dole, resp posun o jeden krok hore/dole

Žalúzia + funkcia ovládať úplne: ide do krajnej polohy (hore/dole)

Ak je roleta/žalúzia práve v pohybe, krátky klik ju zastaví v aktuálnej polohe.

 

Dlhý klik>

Roleta: ide do krajnej polohy (hore/dole)

Žalúzia: 

prvý dlhý klik: vystrie lamely do vodorovnej polohy (resp zvislej)

 druhý dlhý klik: ide do krajnej krajnej polohy (hore/dole)

 

2. Tienenie ovládané akciou (nastavenie presnej polohy tienenia)

 

TUNER: Nastavenia -> Akcie

Vytvoríme si Akciu (tu ju nazveme "prichod") a klikneme na šípku "funkcia".


natavenie tienenia domotron

 

a následne priradíme do akcie tienenia a určíme ich presnú polohu a naklopenie lamiel v akcií.


natavenie tienenia domotron

Pre objasnenie hodnoty pozície a naklopenia nám slúžia vysvetlivky v spodnej časti obrazovky.

Do akcie môže byť začlenený neobmedzený počet tienení, resp. aj iných funkcií systému.

Po spustení akcie sa vybrané tienenia nastavia presne na želanú pozíciu, bez ohľadu na ich predchádzajúcu polohu alebo stav.


Poznámka: ovládanie žalúzií a ich vizualizácia vychádza z čisto matematických výpočtov, keďže elektricky ovládané žalúzie nedisponujú žiadnou možnosťou spätnej informácie o svojej skutočnej polohe. Z dôvodov rôznych charakteristík motorov, rozmerov žalúzií, meteorologických vplyvov, výpadku napájania motorov, poruchy motorov, atď sa môžu údaje o skutočnej polohe žalúzií mierne líšiť od zobrazovanej polohy v aplikácií a v tuneri. V prípade značného rozsynchronizovania môžete použiť tlačidlo synchronizuj. Po stlačení tlačidla synchronizuj pôjdu všetky tienenia do svojej krajne dolnej polohy (0/0). Synchronizácia trvá dve minúty, počas tohto času neovládajte okruhy tienenia. Tlačidlo synchronizuj nájde tu:


TUNER: Nastavenia -> Tienenia

 

3. Automatické ovládanie pomocou času alebo osvetlenia

Automatiky tienenia patria k veľmi významným funkciám Domotron-u, ktorými uľahčujú život svojim užívateľom.

Automatiky tienenia v Domotron-e:

Ranná 1. iterácia - ak nemáme radi šok z veľa svetla, ktorý spôsobí otvorení žalúzií naraz, môžme ich ráno otvoriť v dvoch krokoch (iteráciach). Toto je prvý z nich.

Ranná 2. iterácia -  a toto je druhý z nich

Príklad: 1 iteráciu si nastavíme na hodnotu 0/1 a druhú na hodnotu 0/3. Čiže pri prvej iterácií sa nám lamely odklopia iba o cca 33°. Po určitom čase "Medzi iteráciami" sa lamely dajú až do vodorovnej polohy.

Večerná - večerné zavretie žalúzií pri dosiahnutí nastavenej hodnoty v luxoch.

Slnečná -  ochrana interiérov pred prehrievaním silným slnkom; pri dosiahnutí hodnoty sa vybrané žalúzie zatiahnu

Veterná - ochrana žalúzií pre zničením

Otvorené okno - aby s nami dom nevybabral


Automatiky tienenia sa môžeme využiť napr. na:

 • ranné budenie vonkajším svetlom (resp. simulácia svitania v zime)
 • večerné zatiahnutie tienení (napr. súkromie v obývacích či spacích priestoroch) 
 • zabránenie prehrievaniu objektu (veľká intenzita slnka najmä v lete)
 • ochranu žalúzií a plachiet pri silnom vetre
 • blokovanie automatík pri otvorených oknách


Pre každé tienenie si vieme nastaviť rôzne časy a funkcie zvlášť. 

 

TUNER: Nastavenia -> Tienenie automatiky

 

Nastavenie automatík tienenia môžeme rozdeliť na dve veľké skupiny.

V hornej časti sú tzv. globálne nastavenia. Tieto nastavenia platia pre všetky tienenia.

Pod nimi sú lokálne nastavenia, tzn. samostatné nastavenia pre každú žalúziu, roletu, markízu atď... Listovanie medzi lokálnymi nastavenia robíme klikom na šípku vedľa názvu tienenia.


nastavenie automatík tienenia

Globálne nastavenia:

Priorita komfortu - ak je zapnutá, slnečná automatika nezavrie žalúzie, ak je v miestnosti požiadavka na kúrenie ("ID Programu Komfort pre Slnečnú" musí byť nastavené)


Globálna teplota - globálne nastavenie setpointu, ktoré vstupuje do funkcie "priorita komfortu", setpointy v jednotlivých zónach sú vtedy ignorované (ale iba pre funkcie tienenia, kúrenie funguje štandardne).  Nastavuje sa väčšinou v lete na teplotu cca 30°, keďže do funkcie priorota komfortu sa berie aktuálny setpoint (čiže v lete to môže byť chladiaci). Keby ste teda v lete nenastavili vysokú globálnu teplotu, a v miestnosti by bolo menej stupňov, ako setpoint chladenia, systém by aj napriek silnému slnku žalúzue otvoril. 


Ranná [lux] - hodnota vonkajšieho osvetlenia, pri ktorej sa ráno žalúzie zdvihnú, podľa miestnych podmienok väčšinou v rozsahu 100-500 lux.


Večerná - hodnota vonkajšieho osvetlenia, pri ktorej sa žalúzie zatiahnu na hodnoty Pozícia a náklopenie.


Slnečná [lux] - hodnota vonkajšieho osvetlenia, pri ktorej sa aktivuje slnečná automatika (zatiahnu sa žalúzie).

Ďalšie nastavenia na tejto obrazovke sú už pre konkrétnu žalúziu/roletu. Prepínanie medzi jednotlivými žalúziami vykonáme šípkou vedľa názvu.

 

Ranná automatika

Ranná automatika sa stará o to, aby sa nám ráno žalúzie zdvihli presne vtedy, kedy chceme. 


Na aktiváciu rannej automatiky musia nastať súčasne dve podmienky:

1. hodnota vonkajšieho osvetlenia musí vystúpiť nad nastavenú hranicu (typicky 100-500 luxov)

2. musí sa dosiahnúť nastavený čas pre konkrétny deň a žalúziu - čas pre každú žalúziu sa dá samostatne nastaviť pre pracovné dni, sobotu a nedeľu resp. sviatky.


Splnenie oboch týchto podmienok zaručuje, že Vás žalúzie nezobudia v lete o štvrtej ráno a v zime nebudete mať zas o šiestej ráno z kuchyne výklad pre zvedavých okoloidúcich.

Keď sú obe podmienky splnené, spustí sa tzv. 1 iterácia. Typicky sa 1. iterácia nastavuje tak, aby pustila dnu menej svetla. Po uplynutí času medzi iteráciami sa spustí tzv. 2. iterácia, ktorá väčšinou žalúzie odklopí úplne. Ak dôjde k manuálnemu zásahu do pozície žalúzie (z tlačidla, z aplikácie) v čase medzi iteráciami, 2. iterácia už v ten deň nezbehne. Je to preto, aby ste nemuseli s automatikou "bojovať"


Použitie súmrakového čidla so spojitým výstupom, zaručuje dokonalý výsledok. Systém hodnotu vonkajšieho osvetlenia reálne meria, výsledky sú teda dobré v akomkoľvek počasí. 

Vstávanie ako reakcia tela na okolité svetlo nemusí byť pre Vás problém ani za tmavých zimných rán. Ak sa už dosiahol nastavený čas, ale vonku je stále tma, žalúzie hore nevyjdu. Ale práve vtedy Vám poslúži simulácia svitania. Namiesto vytiahnutia žalúzií zažne vybrané svetlo alebo spustí vybranú akciu (scénu).


nastavenie tienenia domotron

Stačí vyplniť ID svetla a ID akcie. Ak sú vyplené obe, zažne sa svetlo a zároveň sa spustí akcia.

ID svetla nájdeme tu:

TUNER: Nastavenia -> Osvetlenie

ID akcie nájdeme tu:

TUNER: Nastavenia -> Akcie

Pod vyplnenými ID vidíme načítaný názov svetla, na uistenie, že sme zadali správne ID.

Simulácia svitania sa aktivuje iba vtedy, ak je vonku pri dosiahnutom čase tma. ID svetla môžeme mať teda bez obáv zadané celoročne, rozsvieti sa iba vtedy, keď to bude naozaj potrebné.


Ranná aj večerná automatika používa algoritmy, ktoré ju chránia pre zacyklením, a preto sa každý deň spustia maximálne jeden krát!


Niektorí z nás majú radi, keď automatiky žalúzií fungujú iba vtedy, keď sú doma. Zabránia tak napríklad zbytočným pohľadom zvedavých susedov do prázdneho domu počas neprítomnosti. Po príchode domov však ocenia, keď sa žalúzie samé nastavia tak, ako keby ani neodišli do práce.


Práve na to slúži jedna z funkcií Domotron-u, ktorú nájde tu:

TUNER: Nastavenia -> Zabezpečenie -> PSN

nastavenie tienenia domotron

V tomto danom prípade má integrovaný zabezpečovací systém dve skupiny. Skupina 2 sú práve vnútorné zóny. To znamená, že stráženie v skupine 2 zapíname iba vtedy, keď odchádzame z domu. 

V súvislosti s tienením môžme tu nastaviť dve veci:


Akcie vyvolané vypnutím stráženia: Nastaviť tienenie - po vypnutí stráženia v tejto skupine sa tienenie v celom dome nastaví tak, ako mu kážu jednotlivé ranné automatiky. Ak je na niektorom okne nastavená otvorenie na dve iterácie, nastaví sa hodnota druhej. Svitanie svetlom je ignorované. Ak už nastala podmienka večernej automatiky, žalúzie ostanú dole.


Počas stráženia: Deaktivované Tienenie - ak je táto voľba zapnutá, počas stráženia vybranej skupiny sú blokované ranné aj večerné automatiky v celom dome.

 

Ešte si povedzme, ako žalúzie spustiť pri odchode;

Akcie vyvolané zapnutím stráženia: Spustiť akciu číslo - systém spustí vybranú akciu, do ktorej treba zhrnúť okrem iného všetko tienenie ako úplne zavreté. Samozrejme do tejto scény môžeme pridať aj ďalšie položky (vypnutie svetiel, spotrebičov, audia, atď..) Napr. takto:


akcie-tienenie-1Večerná automatika


Večerná automatika zabezpečuje zatiahnutie vybraných žalúzií pri zotmení.

To pri akej hodnote vonkajšieho osvetlenia a do akej polohy  a naklopenia sa spustia žalúzie so zapnutou večernou automatikou sa nastavuje tu, a platí to pre všetky žalúzie. 


Večernú automatiku zapíname pre jednotlivé žalúzie tu:


nastavenie tienenia domotron

Pre vypnutie večernej automatiky počas našej neprítomnosti postupujeme rovnako ako pri rannej.

 


Slnečná automatika - Tuner verzia 4.0


Slnečná automatika sa prioritne používa na zabránenie prehrievania interiéru intenzívnym letným slnkom.

Hodnota intenzívneho slnka sa nastavuje medzi globálnymi nastaveniami automatík  typicky je to okolo 15-25tis luxov. Táto hodnota je pre všetky okruhy tienenia spoločná.  Slnečná automatika funguje iba vtedy, keď nie sme doma. (pri väzbe na integru je to stráženie skupiny 1, pri inom systéme vstup na HW module)


Slnko však môže byť intenzívne aj v zime, prípadne v prechodných obdobiach. Aby sa nám nestalo, že chránime objekt pred prehriatím, ale zároveň systém kúri, môžeme zapnúť voľbu "priorita komfortu". Keď je táto funkcia zapnutá, systém ignoruje slnečnú automatiku, ak je v danej miestnosti požiadavka na kúrenie.

Keďže systém sám nepozná väzbu medzi miestnosťou kúrenia a žalúziou, určíme mu ju nasledovne:

V poli "ID Programu Komfort pre Slnečnú" zadáme číslo miestnosti vykurovania, s ktorou sa daná žalúzia viaže, ID nájdeme tu:

TUNER: Nastavenia-> Miestnosti -> Komfort

Systém si potom porovnáva žiadanú teplotu v danej miestnoti s aktuálnou teplotou, pričom rešpektuje časové programy, resp. manuálne vnútenia.

Ak nastavíme parameter Globálna teplota, systém bude pre účely blokovania slnečnej automatiky porovnávať aktuálnu teplotu v danej miestnosti s Globálnou teplotou. Setpointy v jednotlivých zónach sú vtedy ignorované (ale iba pre funkcie tienenia, kúrenie funguje štandardne).  Nastavuje sa väčšinou v lete na teplotu cca 30°, keďže do funkcie priorita komfortu sa berie aktuálny setpoint (čiže v lete to môže byť chladiaci). Keby ste teda v lete nenastavili vysokú globálnu teplotu, a v miestnosti by bolo menej stupňov, ako setpoint chladenia, systém by aj napriek silnému slnku žalúzie otvoril. 


nastavenie tienenia domotron

Ak chceme pre danú žalúziu používať "Slnečnú automatiku", ale nechceme používať "prioritu komfortu", môžeme ju vypnúť buď globálne, alebo v poli "ID Programu Komfort pre Slnečnú" zadať 0.

 


Slnečná automatika - Tuner verzia 5.0

Slnečná automatika sa vám pomôže zabrániť prehrievaniu interiéru intenzívnym slnkom v lete. V zime zase môže pomôcť pri vykurovaní miestností.

Aktivovanie slnečnej automatiky je podmienené hodnotou intenzity vonkajšieho osvetlenia. Pre aktivovanie slnečnej automatiky zadajte hodnotu intenzity osvetlenia v luxoch. Vždy po prekročení zvolenej hodnoty sa automatika aktivuje. Pokiaľ je po dobu 30 minút intenzita osvetlenia nižšia, ako je nastavená hranica, automatika sa deaktivuje.


Po nastavení hodnoty intenzity osvetlenia pre slnečnú automatiku je potrebné aktivovať slnečnú automatiku pre jednotlivé rolety/žalúzie v domácnosti. 


Po nastavení intenzity osvetlenia a aktivovaní slnečnej automatiky pre konkrétnu roletu/žalúziu zadajte ID zóny, z ktorej bude automatika získavať aktuálnu teplotu v zóne. ID zóny zadajte do políčka Číslo komfortu pre snímanie teploty. ID zóny nájdete v Tuneri. Kliknite na Nastavenia - Miestnosti. Ak sa roleta/žalúzia nachádza v miestnosti zasadačka, zadajte ID zasadačky.


Keď už ste si zadefinovali, z ktorej miestnosti má Domotron získavať aktuálnu hodnotu teploty pre aktivovanie slnečnej automatiky, je potrebné si nastaviť konkrétny čas, v ktorom bude automatika fungovať. Pokiaľ viete, že do niektorého okna svieti svetlo len v konkrétny čas, napríklad od 10:00 - 16:00, môžete si nastaviť tento čas.


Následne si nastavte teplotu, pozíciu a náklon. 


POZÍCIA: udáva sa v percentách. Jedná sa o pozíciu žalúzií/roliet. Hodnota 0% znamená, že je roleta/žalúzia stiahnutá úplne dole. Hodnota 100 % znamená, že je roleta/žalúzia vytiahnutá úplne hore. 

 

NÁKLON: udáva sa len pri žalúziách. Používajte hodnoty 0,1,2,3. Hodnota 0 znamená, že lamely sú úplne zaklopené. Hodnota 3 znamená, že lamely sú odklopené do vodorovnej polohy.


Teplota POD: ak je aktuálna teplota v miestnosti menšia, ako je zvolená teplota POD, roleta/žalúzia sa nastaví na príslušnú pozíciu a náklon.


Teplota NAD: ak je aktuálna teplota v miestnosti vyššia, ako je zvolená teplota NAD, roleta/žalúzia sa nastaví na príslušnú pozíciu a náklon.

Ak je aktuálna teplota medzi teplotou POD a NAD, žalúzia je bez pohybu. Domotron si pamätá pôvodnú pozíciu rolety/žalúzie. Ak sa niektorá z podmienok skončí, roleta/žalúzia sa vráti pôvodnej polohy.


TIP: Ak si želáte, aby sa v prípade poklesu teploty pod 20 stupňov Celzia rolety vytiahli a pomohli vyhriať miestnosť slnkom, zadajte teplotu POD 20, POZÍCIU 0. Náklon nezadávate, nakoľko sa jedná o roletu.


TIP: Ak si želáte, aby sa žalúzie stiahli a pomohli klimatizácií miestnosť ochladiť, zadajte teplotu NAD 25, POZÍCIU 100, NÁKLON 0.

 


Veterná automatika

Veterná automatika slúži na ochranu samotnej žalúzie prípadne markízy alebo plachty pred zničením. Treba sa riadiť pokynmi dodávateľa tieniacej techniky. 

Pre každú žalúziu môžeme zadať vlastnú hodnotu rýchlosti vetra, pri ktorej sa žalúzia vytiahne. Hodnota je v m/s. Túto hodnotu Vám poskytne Váš dodávateľ tieniacej techniky. Pre meranie rýchlosti vetra je nutné mať inštalovanú Domotron Meteostanicu.


nastavenie tienenia domtron

 


Otvorené okno

Aby sa nám nestalo, že napr. po vyjdení na terasu za nami systém spustí žalúzie z dôvodu aktivácie napr. večernej automatiky, môžeme využiť automatiku Otvorené okno.  Pre jej využitie musíme mať na oknách senzory zapojené do integrovaného zabezpečovacieho systému. Zvolíme  ID senzora, ktorý indikuje otvorené okno na ktorom je osadené dané tienenie. Úplne dole vidíme aktuálne hodnoty všetkých snímačov, čiže jednoduchým otvorením a zatvorením okna môžeme identifikovať správny vstup aj bez študovania dokumentácie.


nastavenie tienenia domotron

Ak je táto funkcia zapnutá, na vybranom okne sú pri jeho otvorení blokované všetky automatické pohyby tienenia smerom dole.