1. Prihláste sa do Domotron Tuneru
2. Vojdite do Nastavení
3. Kliknite na Zavlažovanie

4. Pomenujte si jednotlivé zavlažovacie zóny, aby ste v nich mali prehľad

5. Nastavte dĺžku zavlažovania podľa vašich preferencií, typu flóry a podobne. V starších verziách sa dĺžka udáva v minútach a sekundách (MM:SS), v nových aj v hodinách (HH:MM:SS)

TIP: Po spustení zavlažovania sa budú jednotlivé zóny otvárať po sebe, každá práve na nastavený čas. Je to z dôvodu, akým sú navrhované zavlažovacie systémy, počítajúce s cca podobnou tlakovou stratou v každej zóne. Za žiadnych okolností nie je možné v jednom čase otvoriť naraz viac zavlažovacích zón.

6. Teraz nastavte, či sa má zavlažovanie zablokovať (prerušiť) na základe dažďového senzora.

7. Nastavenie ID master zóny a minimálnej teploty zavlažovania

TIP: ID master zóna je hlavná zavlažovacia zóna. Napr. tá, ktorá spúšťa čerpadlo. Štandardne táto zóna ovláda hlavný zavlažovací ventil, ktorý je nadradený ostatným zónovým ventilom. 

POZOR: Výstup reléového modulu Domotron nemôže nikdy spínať priamo čerpadlo, ale ovládací vstup frekvenčného meniča alebo motorovej spúšte.

TIP: Hodnota minimálnej teploty určuje,od akej vonkajšej teploty zavlažovanie pracuje..

Nastavenie časových programov pre spustenie zavlažovania

8. Ako prvé je potrebné definovať si časy v rámci dňa, v ktorých sa zavlažovanie bude spúšťať. Máte možnosť si určiť 8 časov.

9. Teraz treba určiť pre jednotlivé zavlažovacie zóny, ktorých dňoch sa majú aktivovať.


TIP: Ak chcete rovnaké nastavenie pre všetky pracovné dni, nastavte pondelok a pre ostatné dni skopírujte nastavenia.

V jednotlivých dňoch a časoch podľa nastaveného rozvrhu, sa následne búdu po sebe otvárať jednotlivé zóny na nastavenú dobu:

  • ak sú aktívne (viď ovládanie)
  • nie sú blokované vlhkosťou alebo dažďovým senzorom