Pre vzdialený prístup potrebujeme, aby ste si nainštalovali rozšírenie z tohto odkazu: http://remotedesktop.google.com/


Pomocou tohto nástroja sa technik dokáže pripojiť na Váš PC a pomôcť s Vaším problémom.


Pre sprístupnenie vzdialeného prístupu technikovi potrebujeme aby ste klikli na tlačidlo "Generovať kód" v časti "Vzdialená podpora" -> "Zdieľanie tejto obrazovky".


Vygenerovaný kód následne poskytnete technikovi, ktorý ho pre pripojenie potrebuje.