Apka a cloud

Nefunguje mi apka
Ak má aplikácia Domotron vo Vašom zariadení akýkoľvek z týchto problémov: zlyháva nejde otvoriť prestáva reagovať, reaguje s oneskorením alebo nereaguje...
Fri, 21 Jan, 2022 v 9:31 DOOBEDA
Nefunguje mi Tuner v iOS apke
Ak nie je možné prihlásiť sa do Tuneru cez aplikáciu, prosím využite prihlásenie cez cloud.domotron.com, kde máte možnosť pripojiť sa k Tuneru vzdialene &qu...
Thu, 2 Dec, 2021 v 10:05 DOOBEDA
Zabudnuté heslo
Ak ste zabudli heslo pre prihlásenie do apky, o jeho obnovu požiadajte kliknutím na tento link. Do emailu Vám príde odkaz pre nastavenie nového hesla.  Záka...
Fri, 7 Jan, 2022 v 8:53 DOOBEDA
Vzdialený prístup
Pre vzdialený prístup potrebujeme, aby ste si nainštalovali rozšírenie z tohto odkazu: http://remotedesktop.google.com/ Pomocou tohto nástroja sa techni...
Fri, 21 Jan, 2022 v 10:59 DOOBEDA
Návod na použitie programu setPLCip
V tomto článku si popíšeme postup ako použiť program setPLCip, ktorý sme si stiahli tu: https://dmtrn.me/setPLCip Tento program používame vtedy, ak potrebu...
Fri, 21 Jan, 2022 v 11:01 DOOBEDA
Zmena poskytovateľa internetu alebo routra
Niektoré zariadenia Domotron spolu komunikujú aj prostredníctvom počítačovej siete (LAN) a využívajú pripojenie do siete Internet. V prípade, že ste zme...
Mon, 4 Júl, 2022 v 3:37 POOBEDE
Zabudnutý PIN
Ak ste zabudli PIN do apky, požiadajte iného používateľa, ktorý má práva na editáciu používateľov, aby Vám ho zmenil (viď nižšie ako). Ak takýto používateľ...
Fri, 7 Jan, 2022 v 8:51 DOOBEDA