V tomto článku si popíšeme postup ako použiť program setPLCip, ktorý sme si stiahli tu: https://dmtrn.me/setPLCip

Tento program používame vtedy, ak potrebujeme nastaviť IP adresu centrálnej jednotky (PLC). Nesprávna IP adresa PLC spôsobuje odpojenie od internetu a teda aj nefunkčnosť cloudovej aplikácie a takisto narušuje previazanosť PLC s ostatnými technológiami ako je napríklad meteostanica, zabezpečovací systém, Nuvo audio systém a podobne. Nakoľko pôjde o zásah do nastavenia IP adries, ktorý spôsobí dočasný výpadok pripojenia k internetu, odporúčame toto nastavenie vykonať osobou, ktorá ma základné znalosti v nastaveniach počítačových sietí.


Popis problému:

IP adresa centrálnej jednotky (zistíme podržaním tlačidla MODE na centrálnej jednotke) nie je v rozsahu IP adries ktoré poskytuje sieťový aktívny prvok (router). Z tohto dôvodu PLC nekomunikuje v sieti.


Riešenie problému:

Nastavenie správnej IP adresy na PLC


Príklad:

IP adresy, ktoré prideľuje router sú 192.168.1.x
IP adresa PLC je 192.168.10.10
PLC má teda nesprávnu IP adresu a je treba ju zmeniť napríklad na 192.168.1.10


Postup:

 1. Potrebujeme zabezpečiť aby boli PC a PLC v rovnakej podsieti. Ak použijeme príklad uvedený vyššie (aktuálna IP adresa PLC je 192.168.10.10) nastavíme IP adresu našej sieťovej karty takto.
 2. Otvoríme si sieťové pripojenia, najrýchlejší spôsob je použiť kombináciu kláves Win+R, napísať "ncpa.cpl" a stlačiť OK. Tieto sieťové pripojenia je možné nájsť aj inak, napríklad cez cez ponuku Štart -> Nastavenia -> Sieť a internet -> Zmeniť možnosti adaptéra.
 3. V nasledujúcom okne otvoríme klikneme pravým tlačidlom na adaptér pre sieťovú kartu a vyberieme možnosť "Vlastnosti":
 4. V okne, ktoré sa nám zobrazí dvojklikneme na položku TCP/IPv4
 5. Následne nastavíme podľa nasledujúceho obrázka (musíme nastaviť adresu PC tak, aby sme boli v rovnakej podsieti s PLC, inými slovami, aby boli prvé tri číslice oboch IP rovnaké). Adresy v obrázku zodpovedajú uvedenému príkladu vyššie, teda nie sú univerzálne. V tomto kroku by sme sa mali dokázať pripojiť priamo na tuner cez jeho "nesprávnu" IP adresu  (v tomto príklade 192.168.10.10). Zmenou tohto nastavenie (vypnutím DHCP a nastavením pevnej IP adresy) sa odpojíte od internetu.
 6. Následne otvoríme program setPLCip a stlačíme tlačidlo scan pre vyhľadanie PLC v existujúcej sieti a zmeníme nasledujúce (tieto adresy zodpovedajú uvedenému príkladu vyššie, teda nie sú univerzálne):
  • IP addr: 192.168.1.10
  • Mask: nechávame 255.255.255.0
  • Gateway: 192.168.1.1 (toto sa môže líšiť podľa nastavenia routra)
  • DNS: 8.8.8.8
  • DHCP: odšrktneme políčko (resp. vypneme)
  • Uložíme stlačením tlačidla "Save changes"
 7. Následne vrátime naspäť nastavenie adaptéra z bodu č. 5, teda zapneme možnosť "Získať adresu IP automaticky".
 8. Teraz by sa malo PLC pripojiť k internetu a zároveň by malo byť možné z rovnakej siete pripojiť sa k tuneru cez jeho novu adresu 192.168.1.10