V každom systéme Domotron je jedno alebo viac zariadení, ktoré komunikúju IP protokolom po domácej LAN sieti. Zariadenie domácej siete ako swtiche, acces pointy, routre a podobne nie sú štandardne súčasťou Domotron-u. Túto infraštruktúru si zabezpečuje a spravuje zákazník sám resp. prostredníctvom ľubovolného dodávateľa.


Zákazník zodpovedá za bezpečnosť svojej LAN/Wifi siete.

Štandardné požiadavky na konfiguráciu siete sú pre jednotlivé zariadenia uvedené nižšie. V špecifikých prípadoch môžu byť použité aj iné rozsahy. Všetky zariadenia majú nakonfigurovanú fixnú IP adresu, čo je potrebné pre vzájomnú komunikáciu na úrvoni LAN.


Každé zaridenie má na sebe port RJ45 (patch kábel nie je dodávan a zabepečí ho zákazník resp. dodávateľ LAN infraštruktúry).


Ak je potrebné meniť  existujúce konfigurácie (t.j. po zadaní rozvádzača do výroby, resp. počas neskorších životných fáz projektu) tieto práce budú spoplatnené v zmysle platného cenníka.


!!! Dôrazne doporučujeme zariadenia izolovať od tzv. guest príp. public wifi siete a dodržiavať všeobecné zásady IT bezpečnosti !!!

Štandardné požiadavky a konfigurácie zariadení.

Centrálna jednotka

 • Port: Ethernet 100/1000 Base-TX, FDX, RJ45
 • IP adresa: 192.168.1.10
 • Maska: 255.255.255.0
 • Brána: 192.168.1.1
 • DNS: 8.8.8.8
 • Voľná TCP/UDP komunikácia na ostatné Domotron zariadenia v rámci LAN a smerom do verejnej siete (von).
 • Dostupnosť z lokálnej WiFi siete (Tuner). 
 • Z internetu smerom dnu nikdy neotvárať žiadne porty.

Meteostanica:

 • Port: Ethernet 100/1000 Base-TX, FDX, RJ45, (pasívne PoE je súčasťou dodávky meteostanice)
 • IP adresa: 192.168.1.9
 • Maska: 255.255.255.0
 • Brána: 192.168.1.1
 • DNS: 8.8.8.8
 • Voľná TCP/UDP komunikácia na ostatné Domotron zariadenia v rámci LAN.
 • Z internetu smerom dnu nikdy neotvárať žiadne porty.

EZS/PSN:

 • Port: Ethernet 100/1000 Base-TX, FDX, RJ45, 
 • IP adresa: 192.168.1.11
 • Maska: 255.255.255.0
 • Brána: 192.168.1.1
 • DNS: 8.8.8.8, 8.8.4.4
 • Voľná TCP/UDP komunikácia na ostatné Domotron zariadenia a smerom do verejnej siete (von). 
 • Z internetu smerom dnu nikdy neotvárať žiadne porty

 

Nuvo Multiroom audio

 • Port: Ethernet 100/1000 Base-TX, FDX, RJ45, 
 • IP adresa & co.: prideľovaná z DHCP
 • Pre bezproblémovú integráciu je nutné urobiť v routri BIND IP adries (tzn. aby DHCP pridelil vždy rovnakú IP adresu)
 • Voľná TCP/UDP komunikácia na ostatné Domotron zariadenia a smerom do verejnej siete (von). 
 • Z internetu smerom dnu nikdy neotvárať žiadne porty.