Ako pripraviť?

LAN/WIFI požiadavky na domácu sieť
V každom systéme Domotron je jedno alebo viac zariadení, ktoré komunikúju IP protokolom po domácej LAN sieti. Zariadenie domácej siete ako swtiche, acces po...
Fri, 5 Nov, 2021 v 11:49 DOOBEDA
Kabeláž všeobecne
Každý elektrikár má svoje postupy a metódy, na ťahanie kabeláže. Zhrnieme niekoľko zásad, ktoré je vhodné dodržiavať, aby bolo pripojenie a nasadenie systém...
Fri, 21 Jan, 2022 v 10:38 DOOBEDA
Kabeláž pre osvetlenie
Spínané aj stmievané okruhy osvetlenia sa vždy ťahajú hviezdicovou topológiou, tzn. z jedného centrálneho bodu – rozvádzača. V prípade veľmi veľkých inštalá...
Fri, 21 Jan, 2022 v 10:39 DOOBEDA
Kabeláž pre LED pásy
Systém Domotron umožňuje riadiť LED pásy so spoločnou katódou (+) s menovitým napätím 12 a 24V. Týmto parametrom vyhovuje väčšina používaných LED pásov. Zdr...
Fri, 21 Jan, 2022 v 10:40 DOOBEDA
Kabeláž pre tienenie
Prvky tienenia, ktoré majú priamo silové vstupy na motore pre pohyb hore/dole, resp. doľava/doprava, sa pripájajú typicky káblom CYKY-J 4×1,5. Tento kábel p...
Fri, 21 Jan, 2022 v 10:41 DOOBEDA
Kabeláž pre ventilátory
Do systému Domotron je možné priamo pripojiť aj ventilátory na výmenu vzduchu (napr. na WC, kúpeľňa, špajza, atď). Čas dobehu prípade predbehu pri kombináci...
Fri, 21 Jan, 2022 v 10:43 DOOBEDA
Kabeláž pre brány
Ku garážovým bránam a vonkajším bránam pre autá je vždy potrebné dotiahnúť pevné napájanie (typicky 230V – presná špecifikácia záleží od dodávateľa brány). ...
Fri, 21 Jan, 2022 v 10:44 DOOBEDA
Kabeláž pre kúrenie a chladenie
K zdroju tepla alebo chladu (plynový kotol, elektrický kotol, iný kotol, tepelné čerpadlo) vždy dovedieme kábel CYKY-J 3×1,5 a FTP kábel ako rezervu. ...
Fri, 21 Jan, 2022 v 10:46 DOOBEDA
Kabeláž pre meteostanicu
Meteostanicu inštalujeme na najveternejšie miesto objektu, väčšinou na strechu. K meteostanici inštalujeme kábel UTP/FTP Cat5e. Ak káble vedieme v exteriéri...
Fri, 21 Jan, 2022 v 10:48 DOOBEDA
Zbernica CIB
Systém Domotron využíva aj zbernicu CIB. Topológia zbernice je voľná, platí iba ZÁKAZ uzatvorenie zbernice do kruhu. Tlačidlá, teplomery a merače en...
Fri, 21 Jan, 2022 v 10:49 DOOBEDA