Systém Domotron využíva aj zbernicu CIB.


Topológia zbernice je voľná, platí iba ZÁKAZ uzatvorenie zbernice do kruhu.


Tlačidlá, teplomery a merače energií pripájame v systéme Domotron na zbernice CIB1 a CIB3. Aktory (spínače, stmievače) sú už v rozvádzači pripojené na zbernice CIB2 a CIB4.


Na distribúciu zbernice odporúčame kábel JYSTY 2x2x0,8, označovaný býva aj ako J-Y(St)Y 2x2x0,8. Z tohto kábla zbernica CIB využíva iba 1 pár, druhý pár slúži ako rezerva… (cenový rozdiel oproti 1x2x0,8 je zanedbateľný). Kábel je ideálny na spájanie mikro zárezovými svorkami, ktoré dodávame k vypínačom. Máme ho bežne skladom a jeho cena je porovnateľná s cenami FTP káblov.

V prípade prechodu zbernice do inej budovy (stodola, garáž, záhradný domček) je nutné natiahnúť samostatný zbernicový kábel z rozvádzača a použíť prepäťovú ochranu na oboch stranách!


Na jednu zbernicu zapájame max. 26 zariadení (tlačidlá, termostat, teplomer). Kapacita zbernice je až 32 zariadení, ale je vhodné si nechať dostatočnú rezervu pre budúcnosť, resp. nepredvídané zmeny stavby pred dokončením, alebo tesne po dokončení.


Najprehľadnejším a najpoužívanejším spôsobom je preslučkovať zbernicový kábel cez inštalačné krabice pekne za sebou. Ak to nie je všade možné alebo ekonomické, zbernicu môžeme ťahať ľubovoľnou topológiou (platí zákaz uzatvorenia do kruhu).


Pod všetky zbernicové tlačidlá aj  iné snímače (napr. vlhkosti, CO2, atď) používame krabice KP67/2, ASD70, KU68/LD1, KPR, prípadne podobné. Krabice by mali mať montážnu hĺbku minimálne 40-45mm!! Čím sú krabice hlbšie, tým je manipulácia v nich pohodlnejšia.


Jednotlivé tlačidlá a snímače sa v krabiciach pripájajú zásadne kvalitnými pružinovými alebo zárezovými spojkami. Nikde nepoužívame tzv. “čokoládky”.


príklad pripojenia zbernicového 4tlačidla na zbernicu CIB svorkami wago 221-413

príklad správneho pripojenia zbernicového 4tlačidla na zbernicu CIB svorkami wago 221-413


príklad správneho pripojenia zbernicového 4tlačidla na zbernicu CIB svorkami wago 243-X04

príklad správneho pripojenia zbernicového 4tlačidla na zbernicu CIB svorkami wago 243-X04

 

Prídavné snímače teploty Pt1000  (ak sú použité, napr. na meranie teploty podlahy) sa pripájajú priamo k zbernicovým zariadeniam ako tlačidlá alebo k zbernicové spojky a nie priamo na zbernicu.


Pri montáži tlačidiel dávame pozor na to, aby sme mali popisky NA ZADNEJ STRANE otočené správne a nie hore nohami. Ak by sme otočili 4-tlačidlo hore nohami,  samozrejme by fungovalo, ale nesedeli by nám popisy jednotlivých tlačidiel pri konfigurácií (ľavé horné, ľavé dolné, atď)


Na snímke správne natočený vypínač pred vložením do inštalačnej krabice. HW adresa a sériové číslo hore a nápisy čitateľné.


Vypínače, LCD termostaty a snímače  teploty, vlhkosti alebo CO2 sa pripájajú na rovnakú zbernicu CIB. Inštalujú sa do viacnásobných rámikov.


Zásady kabeláže zbernice v skratke:

  • voľná topológia
  • zákaz uzatvorenia do kruhu
  • ideálny kábel JYSTY 2x2x0,8
  • max 32 zariadení na zbernici, doporučujeme však 26 kvôli dostatočnej rezerve
  • v prípade potreby použiť prepäťovú ochranu
  • max vzdialenosť cca 500m (napätie nesmie klesnúť pod 21 V)
  • obmedziť súbehy so silovou kabelážou resp. realizovať v zmysle STN a EN