Spínané aj stmievané okruhy osvetlenia sa vždy ťahajú hviezdicovou topológiou, tzn. z jedného centrálneho bodu – rozvádzača. V prípade veľmi veľkých inštalácií sa môže použiť rozvádzačov viac, pri rodinných domoch a bytoch je to ale zriedkavé.


Kvôli prehľadnosti je výhodné ťahať každý okruh samostatným káblom, a nie multikáble rozbočovať na okruhy v odbočných krabiciach prípadne svietidlách. Fungovalo by to samozrejme aj pri použití multikáblov. Presné typy káblov rieši vždy projekt elektro s ohľadom na špecifiká budovy (napr. požiarna odolnosť, účel využitia stavby, výbušné prostredie, atď). Nasledujúce príklady uvádzajú najčastejšie používané riešenia.


Spínané okruhy

Spínané okruhy sa typicky ťahajú káblami CYKY-J 3×1,5. Ak sa na jednom okruhu vyskytuje viac svietidiel (ovládajú sa spolu), kábel prechádza jednotlivými svietidlami ako pri klasickej inštalácií, nie je nutné ťahať samostatný kábel pre každé svietidlo.

Stmievané okruhy

Stmievateľné svietidlá záťaží R,L, CFL a stmievateľné 230V LED, t.j. také, ktoré sú stmievateľné tzv. klasickými stmievačmi, sa káblujú rovnako, ako spínané okruhy.


Stmievateľné svietidlá s elektronickým predradníkom EVG, ktoré sú ovládané napätím 0-10V alebo 1-10 sa pripájajú káblom CYKY-J 5×1,5. Rovnako platí, že ak sa na jednom okruhu vyskytuje viac svietidiel (ovládajú sa spolu), kábel prechádza jednotlivými svietidlami ako pri klasickej inštalácií, nie je nutné ťahať samostatný kábel pre každé svietidlo.


Pozn: Nie každý EVG predradník musí byť stmievateľný, v kompaktných svietidlách sa často používajú neriaditeľné EVG predradníky, v tom prípade je svetlo iba spínané, nie je možné ho stmievať


V prípade ak ešte neviete, či konkréty okruh bude spínaný alebo stmievaný, aký bude typ svetelného zdroja a predradníka, doporučujeme inštalovať kábel CYKY-J 5×1,5.