Ku garážovým bránam a vonkajším bránam pre autá je vždy potrebné dotiahnúť pevné napájanie (typicky 230V – presná špecifikácia záleží od dodávateľa brány).


Okrem toho je potrebné dotiahnúť ovládací káble UTP pre ovládanie motorov.


Motor, resp. riadiace jednotka brány musí mať externý vstup na “ovládanie tlačítkom”.


Pripojenie na systém Domotron nemá žiadny vplyv na ovládanie motora brán ovládačmi dodanými k bráne – budú Vám aj naďalej fungovať.


K bráničkám pre peších v prípade elektromagnetického zámku je potrebné dotiahnúť káble UTP na ovládanie zámku.


Kabeláž brány a bránky