Systém Domotron umožňuje riadiť LED pásy so spoločnou katódou (+) s menovitým napätím 12 a 24V. Týmto parametrom vyhovuje väčšina používaných LED pásov. Zdroj 230/12V alebo 230/24V je súčasťou systému Domotron a je umiestnený centrálne v rozvádzači, a typicky sa používa jeden zdroj pre všetky pásy, čo šetrí náklady aj priestor. Preto je veľmi vhodné, použiť v celom objekte LED pásy s rovnakým napájacím napätím. Kvôli nižším stratám vo vedení a celkovo vyššiemu možnému príkonu doporučujeme používať LED pásy s napájacím napätím 24V.


Káble k LED pásom ťaháme vždy hviezdicovou topológiou priamo z rozvádzača. K jednofarebným (typicky bielym) pásom používame káble CYKY-J 3×1,5 (resp. môžeme použiť aj kábel 2×1,5 ak ho máme k dispozícií), k pásom RGB ťaháme káble CYKY-J 4×1,5. Pri vyšších príkonoch a veľkých vzdialenostiach je nutné použiť káble väčšieho prierezu.


Na jeden kábel môžeme paralelne napojiť aj viac pásov, v tom prípade sa budú ovládať spolu.


 Nevýhodou káblov pevným jadrom (napr. CYKY) je, že je takmer nemožné ich napájkovať priamo na LED pás. Pri malých vzdialenostiach napr. v bytoch, alebo v domoch pri menších príkonoch okruhov je možné použiť aj káble JYTY alebo JYSTY 2x2x0,8, ktoré sa dajú napájkovať priamo na kábel. V krajných prípadoch sa dá použiť aj kábel FTP  – v tomto prípade je dôležité vypočítať si úbytok napätia.


 V prípade, že používame káble s pevným vodičom napr. CYKY, je potrebné kábel ukončiť na strane pásu v krabici (KO68 resp. OBO A11) a odtiaľ k LED pásu viesť flexibilný vodič 2×1 alebo 4×1.


 

Na napojenie v krabici je najvhodnejšie použiť Wago svorky, napr. 224-112, resp. 221-413 alebo 221-415 ak je potrebné napojiť viac pásov z jedného kábla.

 

Na LED pás môžeme z priestorových dôvodov väčšinou napojiť iba jeden kábel. LED pásy sa teda medzi sebou “nesmyčkujú” ale rozbočia sa v krabiciach s wago svorkami popisovanými vyššie. Príklad sú nám niky v kúpeľni na nasledujúcich fotkách.

 

Pred montážou SDK, prichádzajúci kábel sa v krabici rozdeľuje na 3 samostatné káble

Pred montážou SDK, prichádzajúci kábel sa v krabici rozdeľuje na 3 samostatné káble


Po zaklopení SDK, v každej nike vychádza samostatný kábel, pri obkladaní bude osadený hliníkový profil

Po zaklopení SDK, v každej nike vychádza samostatný kábel, pri obkladaní bude osadený hliníkový profil, do ktorého sa osadí RGB LED pás


Žiarivé LED pásy v nikách, intenzita aj farba sa dá plynule meniť z Domotron-u

Žiarivé LED pásy v nikách, intenzita aj farba sa dá plynule meniť z Domotron-u