Prvky tienenia, ktoré majú priamo silové vstupy na motore pre pohyb hore/dole, resp. doľava/doprava, sa pripájajú typicky káblom CYKY-J 4×1,5. Tento kábel postačuje na ovládanie smerom hore/dole aj na naklápanie lamiel.


Pozor, motory, ktoré sa pripájajú iba káblom CYKY-J 3×1,5 alebo 2×1,5 (väčšinou motory so vstavaným RF príjmačom), nie je možné ovládať z riadiaceho sytému!!


Topológia kabeláže je hviezdicová. Každý motor, ktorý sa ovláda samostatne, sa pripojuje samostatným káblom.

Na jeden kábel je možné pripojiť aj viac motorov. Dané žalúzie/rolety sa potom ovládajú len spolu. Rôzne žalúzie (rolety, môžu mať aj pri rovnakých rozmeroch rôzne časy behu, resp. náklonu lamiel. Tiež pri rôznych poveternostných podmienkach môže byť čas behu rovnakých žalúzií rôzny (odchýlky v rádoch jednotiek %). Ak teda pripojíme na jeden výstup viac motorov, naklápanie lamiel a výškový posun nemusí byť 100% synchrónny na všetkých pripojených (toto nie je zapríčinené systémom Domotron).

Pri pripájanie motorov platí tzv. “H konvencia: HNEDÝ-HORE“. Tzn. že hnedý vodič sa pripája na motore na smer hore, a čierny na smer dole.