Do systému Domotron je možné priamo pripojiť aj ventilátory na výmenu vzduchu (napr. na WC, kúpeľňa, špajza, atď). Čas dobehu prípade predbehu pri kombinácií so svetlom sa konfiguruje v systéme Domotron. Ak aj ventilátor má mať dobeh po zhasnutí nejakého svetla, svetlo aj ventilátor sa vždy káblujú samostatne, ich väzba je výlučne softvérová!!


Osadené ventilátory nepotrebujú vlastný časovač, časovače sú implementované v systéme Domotron.


Ventilátory sa preto káblujú rovnako, ako spínané svetlá, t.j. káblami CYKY-J 3×1,5, a vždy hviezdicovou topológiou (každý ventilátor z rozvádzača samostatne).


Ak používame namiesto ventilátorov rekuperačnú jednotku, ktorá má tzv. ventilátorové vstupy 230V, pripojíme káble z rozvádzača na tieto vstupy (tento vstup berieme ako ventilátor).


Upozornenie: Ak chceme použiť ventilátory s vlastnou logikou a pokročilými funkciami ako napr. meranie vlhkosti alebo turbo boost, ale okrem toho aj väzbu na svetlo alebo tlačidlo, ventilátor musí mať privedené trvalé napájanie 230V. Z toho dôvodu v takom prípade použijeme kábel CYKY-J 4x1,5.