Domotron podpora odpovedá zákazníkom v súlade s SLA pravidlami, ktoré sa vzťahujú na daný projekt.


Projekty v režime Free (no SLA), t.j. bez balíka podpory, sa odpovedajú v režime best effort.