Portál podpory

Ako funguje ačo nájdem na portáli podpory?

Ako môžem komunikovať s podporou?
Komunikačné kanály Komunikačné kanály sú pre zákazníkov dostupné v závislosti na balíku podpory.  Balík podpory je viazaný na projekt. Aktuálny ...
Mon, 24 Jan, 2022 v 3:38 POOBEDE
Ako napísať požiadavku?
Ak chcete minimalizovať čas reakcie a v konečnom dôsledku aj riešenia Vašej požiadavky (ticketu), odporúčame dodržiavať niekoľko zásad. 1. využite sa...
Thu, 7 Apr, 2022 v 3:57 POOBEDE
Ako rýchlo odpovedáte?
Domotron podpora odpovedá zákazníkom v súlade s SLA pravidlami, ktoré sa vzťahujú na daný projekt. Projekty v režime Free (no SLA), t.j. bez balíka p...
Tue, 1 Feb, 2022 v 10:14 DOOBEDA
Čo je to best effort?
Best effort Best effort (veľmi zjednodušene povedané v týchto súvislostiach) znamená, že pre vyriešenie robíme, čo je v našich silách, ale musíme pred tými...
Tue, 1 Feb, 2022 v 10:13 DOOBEDA