Best effort

Best effort (veľmi zjednodušene povedané v týchto súvislostiach) znamená, že pre vyriešenie robíme, čo je v našich silách, ale musíme pred týmito požiadavkami uprednostniť požiadavky v režime SLA.


Prečo je to tak?

Servisné a podporné kapacity sú plánované primárne podľa objemu predaných servisných balíkov a služieb, nakoľko sú z týchto zdrojov aj financované. Sú určené pre zákazníkov, pre ktorých je dostupnosť a rýchlosť servisu prioritou.


Viac o tom, prečo sa servis neposkytuje doživotne zadarmo sa dozviete aj na help.domotron.com.